Lager lista mašina

Ofset mašine - Heidelberg

                                                                                 -  21. Decembar 2019. -

- Heidelberg GTO V 46+   Četvorobojni ofset formata C3 (46x32 cm). Godina proizvodnje 1980. Odštampala 60 mil. otisaka. Sistem 4/0 (bez perfektora). Vlaženje klasično (višeri). Sistem brze izmene ploča. Plus verzija, moguća ugradnja uređaja za numeraciju i perforaciju. Puder aparat Weko T6.  Mašina je u dobrom stanju. Na lageru, spremna za utovar. Slike dostupne. Lokacija EU. Cena: 15.500 EUR LOT. 

- Heidelberg GTO ZP S 52+   Dvobojni ofset formata B3 (520x360 mm). Ser. No.: 7116xx. God. proizvodnje 1994. Odštampala 54 mil. otisaka. Poseduje špic aparat. CP Tronic. Automatsko pranje gume.  Vlaženje Alcolor. Baldwin sistem hlađenja i cirkulacije. Perfektor (2/0-1/1).  Plus verzija (moguća dogradnja uređaja za N+P). Pripadajuća dokumentacija i alati. Bez oštećenja na cilindrima i zupčanicima. Test u proizvodnji moguć. Slike i video dostupni. Lokacija: Srbija. Cena: 18.500 EUR LOT.

- Heidelberg SM 52-2  Dvobojni ofset formata B3 (37x52 cm). God. proizvodnje 2003. Odštampala 69 mil. otisaka. CP Tronic. Autoplate. Sva automatska pranja (valjci, guma, cilindri). Vlaženje Alcolor. Puder aparat. Hromirani cilindri. Poseduje bušač i savijač ploče. Lokacija EU. Cena: 29.500 EUR LOT.

- Heidelberg GTO V 52+  Četvorobojni ofset formata B3 (360x520 mm). Godina proizvodnje 1994. Odštampala 56 mil. otisaka. Pult CPC 1-02. Vlaženje Alcolor, sa sistemom Baldwin. Sistem 4/0 (bez perfektora). Puder aparat Grafix. U proizvodnji, test u radu moguć. Slike dostupna. Lokacija: EU. Cena: 37.000 EUR LOT.

- Heidelberg SM 52-4 H    Četvorobojni ofset formata B3 (520x360mm). God. proizvodnje 1998. Odštampala 70 mil. otisaka. Oprema: CPC 1-04, CP Tronic. Vlaženje Alcolor. Semi-autoplate. Automatska pranja (valjci, guma, druk). Sistem 4/0 (nema Perfektor). Visoko i produženo izlaganje. Slike dostupne. Loakcija EU. Cena:  70.000 EUR LOT.

- Heidelberg SM 52-4 H    Četvorobojni ofset formata B3 (520x360mm). God. proizvodnje 2000. Odštampala 48 mil. otisaka. Sistem 4/0 (nema Perfektor). Oprema: CPC 1-04, CP Tronic, Preset. Semi-autoplate. Vlaženje Alcolor sa sistemom Technotrans. Sva automatska pranja (valjci, guma, druk).  Hromirani cilindri. Puder aparat Grafix Plus. Slike dostupne. Loakcija EU. Cena: 76.500 EUR LOT.

- Heidelberg GTO FP 52   Petobojni ofset formata B3 (360x520mm). Godina proizvodnje 1991. Total 82 mil. otisaka. Poseduje CPC 1-02.  Bacher registar. Vlaženje: Alcolor. Baldwin sistem za hlađenje i cirkulaciju. Puder aparat. Perfektor (5/0-2/3). U veoma dobrom stanju. Test u radu moguć. Slike dostupne. Lokacija: EU. Cena: 34.000 EUR LOT.

- Heidelberg SM 74-2     Dvobojni ofset formata B2 (52x74cm). God. proizvodnje 1998. Odštampala 68 mil. otisaka. Sistem 2/0 (nema perfektor). Poseduje: CP Tronic. Preset. Vlaženje Alcolor, sa Baldwin hlađenjem i cirkulacijom. Autoplate. Sva automatska pranja. Puder aparat. Test u radu moguć. Lokacija:  EU. Slike dostupne. Cena: 34.500 EUR LOT.

- Heidelberg PM 74-2     Dvobojni ofset formata B2 (52x74cm). God. proizvodnje 2007. Odštampala 15 mil. otisaka. Sistem 2/0 (nema perfektor). Ista oprema kao na SM 74-2. Poseduje: Press Control, Dijagonalno, radijalno i aksijalno upasivanje. Preset. Vlaženje Alcolor, sa Technotrans hlađenjem i cirkulacijom. Autoplate. Sva automatska pranja. Puder aparat. Bez oštećenja na cilindrima i zupčanicima. U dobrom stanju, test u radu moguć. Lokacija: EU. Slike dostupne. Cena: 84.000 EUR LOT.

- Heidelberg SM 74-4 H   Četvorobojni ofset formata B2 (52x74cm). God. proizvodnje 2001. Sistem 4/0 (bez perfektora). Odštampala 140 mil. otisaka. Vlaženje Alcolor. Sistem Baldwin. Poseduje CP 2000, Preset, Autoplate. Sva automatska pranja (valjci, guma, cilindri). Puder aparat Alphatronic 200. IR sušač. Visoko izlaganje.  Test u radu moguć. Slike dostupne. Lokacija:  EU. Cena: 145.000 EUR LOT.

- Heidelberg SM 74-4 H   Četvorobojni ofset formata B2 (52x74cm). God. proizvodnje 2002. Sistem 4/0 (bez perfektora). Odštampala 70 mil. otisaka. Vlaženje Alcolor. Sistem Baldwin. Poseduje CP2000, Preset, Autoplate. Sva automatska pranja (valjci, guma, cilindri). Puder aparat Alphatronic 200. Visoko izlaganje. U dobrom stanju, test u radu moguć. Slike dostupne. Lokacija: zapadna EU. Cena: 194.000 EUR LOT.

- Heidelberg SM 74-4 PH +L   Četvorobojni ofset formata B2 (520x740mm) sa lak jedinicom. God. proizvodnje 1999. Odštampala 140 mil. otisaka. Poseduje: CPC 1-04, CP Tronic. Autoplate (polu-automatsko menjanje ploča). Preset (Automatska promena formata). Vlaženje Alcolor. Sistem hlađenja Technotrans. Automatsko pranje gume. Perfektor (4/0-2/2). IR sušač. Hromirani cilindri. Puder aparat Alphatronic. Visoko izlaganje. Brzina 15.000 otisaka/čas. Pripadajuči alati i dokumentacija. Bušač ploče. U veoma dobrom stanju. Test u radu moguć. Slike i video dostupni. Lokacija: EU. Cena: 115.000 EUR LOT.

- Heidelberg SM 74-4 P H   Četvorobojni ofset formata B2 (520x740mm). God. proizvodnje 2011. Odštampala 34 mil. otisaka. Poseduje: Prinect Press Center (CP 2000). Autoplate (polu-automatsko menjanje ploča). Preset (Automatska promena formata). Vlaženje Alcolor. Sistem hlađenja Technotrans. Sva automatska pranja (valjci, guma, druk). Automatski Perfektor (4/0-2/2). Hromirani cilindri. Antistatik uređaj. Puder aparat Weko AP 110. Visoko izlaganje. Brzina 15.000 otisaka/čas. Pripadajući alati i dokumentacija. Bez oštećenja na cilindrima i zupčaniima. U veoma dobrom stanju! Test u radu moguć. Slike i video dostupni. Lokacija: EU. Cena: 309.000 EUR LOT.

- Heidelberg SM 74-5 PH   Petobojni ofset, formata B2 (520x740mm). God. proizvodnje 2000.  Odštampala 108 mil. Perfektor (5/0-2/3). Poseduje: CPC 1-04, CP Tronic. Semi Autoplate. Sva automatska pranja. Vlaženje Alcolor. Sistem Technotrans beta.c. Kontrola temperature bojenih valjaka (chilled rollers). IVT Combi IR sušač. Puder aparat Grafix. Visoko izlaganje. U dobrom optičkom i tehničkom stanju. Test u radu moguć. Slike dostupne. Lokacija:  EU. Cena:  117.000 EUR LOT.

- Heidelberg SM 74-5 H   Petobojni ofset, formata B2 (520x740mm). God. proizvodnje 2000.  Sistem 5/0 (nema perfektor). Odštampala 103 mil. Poseduje: CPC 1-04, CP Tronic. Autoplate. Sva automatska pranja. Vlaženje Alcolor. Sistem Technotrans. IR sušač Com-Con 110. Puder aparat Grafix. Visoko izlaganje. U dobrom optičkom i tehničkom stanju. Test u radu moguć. Slike dostupne. Lokacija:  EU. Cena: 119.000 EUR LOT.

- Heidelberg SM 74-5 PH   Petobojni ofset, formata B2 (520x740mm). Perfektor (5/0-1/4). God. proizvodnje 2007. Odštampala 99 mil. Poseduje: CP 2000. Autoplate. Preset. Sva automatska pranja. Vlaženje Alcolor. Sistem Technotrans. Puder aparat Grafix. Visoko izlaganje. U dobrom optičkom i tehničkom stanju. Bez oštećenja na cilindrima i zupčanicima, test u radu moguć. Slike dostupne. Lokacija:  EU. Cena: 174.000 EUR LOT.

- Heidelberg SM 74-5 H   Petobojni ofset  formata B2 (520x740mm). Streight (5/0), bez perfektora. God. proizvodnje 2001. Odštampala 105 mil. Poseduje: CP 2000. Autoplate. Preset. Kotrola temperatire bojenih valjka. Sva automatska pranja. Vlaženje Alcolor. Sistem Technotrans. IR sušač Dry Star 2000 + sušač vrelim vazduhom. Puder aparat Grafix. Visoko izlaganje. U dobrom optičkom i tehničkom stanju. Bez oštećenja na cilindrima i zupčanicima. Test u radu moguć. Slike dostupne. Lokacija:  EU. Cena: 146.000 EUR LOT.

- Heidelberg SM 74-5 PH   Petobojni ofset, formata B2 (520x740mm). Perfektor (5/0-2/3). God. proizvodnje 1999. Odštampala 79 mil. Poseduje: CPC 10-4, CP Tronic. Autoplate. Preset. Kontrolu temperature valjka. Sva automatska pranja. Vlaženje Alcolor. Sistem Technotrans. Puder aparat Exactomat. Visoko izlaganje. IR sušač. Bušač i savijač ploče. U dobrom optičkom i tehničkom stanju. Bez oštećenja na cilindrima i zupčanicima. Test u radu moguć. Slike dostupne. Lokacija: EU. Cena: 89.000 EUR LOT.


Ofset mašine - Heidelberg

Ofset masine - MAN Roland

                                                                          - 21. Decembar 2019. -

- Roland 105 T01-E   Petobojni ofset formata A2 (66x48cm). God. proizvodnje 1983, instalirana 1988 god. Odštampala 63 mil. Perfektor (1/4-5/0). Pult RCI. Vlaženje Rolandmatic. Redovno održavana. U dobrom stanju, test u radu moguć. Slike dostupne. Lokacija: EU. Cena: 19.500 EUR LOT.

- Roland 302 P   Dvobojni ofset formata B2 (53x74 cm). Godina proizvodnje 1996. Odštampala 70 mil. otisaka. Vlaženje Rolandmatic. Pult RCI. CPL (polu-automatska zamena ploča). Automatsko pranje valjaka i gume. Perfektor (2/0-1/1). Puder aparat Grafix Hitronic. Pripadajući alati i dokumentacija. Visoko izlaganje. U proizvodnji, test u radu moguć. Lokacija: istočna EU. Slike dostupne. Cena: 51.000 EUR LOT.

- Roland Favorit RVF Ob   Četvorobojni ofset formata B2 (72x52cm). God. proizvodnje 1980. Ser. No.: 616. Odštampala 131 mil. otisaka. Perfektor (4/0-2/2). Klasično vlaženje. Puder aparat. Visoko izlaganje. U proizvodnji, test u radu moguć. Lokacija Srbija. Slike i video dostupni. Cena: 14.000 EUR LOT.

- Roland 204 TOB   Četvorobojni ofset formata B2 (52x74cm). God. proizvodnje 1991. Sivi model. Odštampala 45 mil. otisaka. Poseduje pult RCI 2. Vlaženje Rolandmatic sa sistemom Edelman. Hromirani cilindri. Puder aparat Weko T66C. Poseduje bušač ploče.  U dobrom optičkom i tehničkom stanju. U proizvodnji, test u radu moguć. Lokacija: EU. Slike dostupne. Cena: 29.500 EUR LOT.

- Roland 205 E   Petobojni ofset formata B2 (52x74 cm). Godina proizvodnje 2003.  Odštampala 55 mil. otisaka. Poseduje: Komandni pult RCI . EPL (Ergonomic Plate Loading). Vlaženje Rolandmatic. Hlađenje Baldwin. Automatsko podešavanje formata i pritisaka. Automatsko pranje gume. Sistem 5/0 (bez perfektora).  Puder aparat Grafix. U dobrom stanju, test u radu moguć. Slike dostupne. Lokacija: EU. Cena: 79.000 EUR LOT.

- Roland 304 P + LV  Četvorobojni ofset formata B2 (520x740mm) sa Anilox lak jedinicom i produženim izlaganjem. God. proizvodnje 2001. Uradila cca 127 mil. otisaka. Perfektor (4/0-2/2). Oprema: Pult RCI, PECOM, Resize, CPL (poluautomatsko ubacivanje ploča). Vlaženje: Rolandmatic, sa sistemom Technotrans alpha.d.  Sva automatska pranja (valjci, gume, cilindri). Anilox valjci. Eltosch IR/WA sušač. Puder aparat Weko T 77c. Dodatak za karton do dobljine 0,6 mm. Produženo izlaganje. Poseduje prateće alate i dokumentaciju. Max. brzina: 15.000 otis./h. Mašina bez oštećenja. Test u proizvodnji moguć. Slike dostupne. Lokacija: (UK) EU. Cena: 43.000 EUR LOT.

- Roland 305  HOB-P  Petobojni ofset formata B2 (740x520mm). God. proizvodnje 1999. Uradila 89 mil. otisaka.  Vlaženje: Rolandmatic. Pult RCI. EPL (poluautomatsko ubacivanje ploča). Sva automatska pranja. Perfektor (2/3-5/0). Puder aparat Weko. Visoko izlaganje. Max. brzina: 15.000 otis./h. Poseduje prateće alate i dokumentaciju. Poseduje bušač ploče. U proizvodnji, test u radu moguć. Slike dostupne. Lokacija: EU. Cena: 65.000 EUR LOT.

- Roland 305  HOB-P  Petobojni ofset formata B2 (530x740mm). God. proizvodnje 2002. Uradila 87 mil. otisaka.  Vlaženje: Rolandmatic. Oprema: PECOM Press Center, Grapho Metronic. CIP 3. CCI. EPL (poluautomatsko ubacivanje ploča). Sva automatska pranja. Rietschle Aircenter. Perfektor (5/0-1/4). Puder aparat Weko. Visoko izlaganje. Max. brzina: 15.000 otis./h. Poseduje prateće alate i dokumentaciju. Poseduje bušač ploče. U proizvodnji, test moguć. Slike dostupne. Lokacija: EU. Cena: 81.000 EUR LOT.

- Roland 504 OB LV   Četvorobojni ofset formata B2 sa lak jedinicom (530x740 mm). Sistem 4/0. God. proizvodnje 2007. Odštampala svega 18 mil. otisaka. Oprema: PECOM Press Center, CPL, RCI, EPL (Poluautomatska zamena ploča). Automatsko podešavanje formata. Automatsko podešavanje registra. Vlaženje: Roland Deltamatic. Hlađenje i cirkulacija Technotrans alpha. d. Sva automatska pranja (guma, druk, valjci). Dupli dijametar potisnih (druk) cilindara. Lak jedinica sa anilox valjcima. 2 x IR sušač. Puder aparat Grafix. Gramature 60-600 mikrona. Brzina mx.: 16.000 otisaka/h. Test u radu moguć. U dobrom stanju. Slike dostupne. Loakcija: EU. Cena: 192.000 EUR LOT.

- Roland 505  OB-P  Petobojni ofset formata B2 (530x740 mm).  God. proizvodnje 2006. Odštampala 140 mil. otisaka. Oprema: RCI, Color Pilot D, Graphometronic, PPL, IPA performans plus. Automatska promena formata. Vlaženje Roland Deltamatic. Hlađenje i cirkulacija Alcosmart sa sistemom Technotrans beta c. Sva automatska pranja (guma, druk, valjci). Perfektor (1/4-5/0). Puder aparat Grafix. Max. brzina 18.000 otisaka/čas. Test u radu moguć. Slike dostupne. Loakcija EU. Cena: 154.000 EUR LOT.

- Roland 505  HOB+L  Petobojni ofset formata B2 (740x590mm). God. proizvodnje 2001. Uradila 85 mil. otisaka.  Sistem 5/0 (bez perfektora). Pult RCI. Color Pilot, CIP 3, Press Pilot. Spectometer Techkon. Quickstart. Kontrola temperature valjka. PPL. Automatska pranja valjaka i gume. Vlaženje: Rolandmatic. Technotrans beta D. Lak jedinica. IR Sušač. Puder aparat Grafix. Visoko izlaganje. Dodatak za karton. Max. brzina: 15.000 otis./h. Poseduje prateće alate i dokumentaciju. U proizvodnji, test u radu moguć. Slike dostupne. Lokacija: EU. Cena: 206.000 EUR EXW.

- Roland 308 PP   Osmobojni ofset formata B2 (520x740 mm). God. proizvodnje 1999. Odštampala 68 mil. otisaka. Poseduje: pult RCI, CIP 3, Prepresslink, Pecom server net, Job memori card drive. Vlaženje Rolandmatic, sa Technotrans beta D sistemom. Sva automatska pranja. Dupli perfektor (2/6 - 4/4 - 8/0). Air Center Rietschle. Dodatak za karton. Super Blue sistem. Puder aparat Weko. Visoko izlaganje. Pripadajuća dokumentacija i alati. Poseduje bušač ploče. Test u proizvodnji moguć. Bez oštećenja ili tragova reparacije na cilindrima i zupčanicima. 2016 urađen generalni servis u vrednosti 70.000 EUR, sa zamenom svih valjaka. Slike i video dostupni. Lokacija: EU. Cena: 65.000 EUR LOT.

- Roland RVK 3B - E  Četvorobojni ofset formata B1 (720x1020 mm). God. proizvodnje 1989. Ser.: 648. Odštampala 150 mil. Pult RCI 2. Vlaženje Rolandmatic. Perfektor (4/0-2/2). Visoko izlaganje. Puder aparat. Održavana, test u radu moguć. Lokacija: EU. Slike i video dostupni. Cena: 25.000 EUR LOT.

 Ofset masine - MAN Roland

Ofset mašine - Ryobi

                                                                           

                                                                     - 21. Decembar 2019. -

- Ryobi 524 HXX  Četvorobojni ofset formata B3. Godina proizvodnje 2000. Odštampala 31 mil. Oprema: Pult PCS-H, Vlaženje alkoholno sa sistemom hlađenja i cirkulacije Technotrans alpha d, Ryobi AAC - Agua Automatic Controll System. Poluautomatska zamena ploča. Kontrola bočne mere. Automatsko pranje gume. Elektronska i mehanička kontrola duplog tabaka. Puder aparat Grafix Digital 3000. Hromirani cilindri. Max. brzina 13.000 otisaka/h. Slike dostupne. Lokacija: EU. Cena: 53.000 EUR LOT.

- Ryobi 525 HX+L   Petobojni ofset formata B3 (375x520mm) sa lak jedinicom.  God. proizvodnje 1998. Odštampala 73 mil. Debljine materijala 0,04-0,5 mm. Oprema: Pult Ryobi PCS Inking control. Preset. Alkoholno vlaženje Ryobi-matic. Technotrans hlađenje i cirkulacija. AAC (Ryobi Aqua Automatic Control System). MMT Litho Plus verk za lakiranje (Anilox). IR sušač. Visoko izlaganje. Puder aparat. U proizvodnji, test u radu moguć. Slike dostupne. Lokacija:  EU. Cena: 44.500 EUR LOT.

- Ryobi 524 GX   Četvorobojni ofset formata B3 (375x520mm). God.  proizvodnje 2005. Odštampala 12 mil. Oprema: Pult Ryobi PCS-H. CIP 3. Preset. Ryobi RPC (poluautomatska zamena ploča). Sva automatska pranja (valjci, guma, cilindri). Vlaženje Ryobimatic, sa sistemom Technotrans Alpha d. IR sušač. Puder aparat Grafix. Visoko izlaganje. U proizvodnji, test u radu moguć. Slike dostupne. Lokacija: EU. Cena: 66.000 EUR LOT.

- Ryobi 784 E (XL)  Četvorobojni ofset formata B2+ (788x600 mm) God. proizvodnje 2007. Odštampala 61 mil. otisaka. Sistem 4/0 (bez perfektora). Mašina pojačanog XL tipa. Oprema: Pult PCS-K, Semi RPC (polu-automatska zamena ploča), Dijagonalni registar, Automatska promena formata. CIP 3 - IVS Ryobi. Sva automatska pranja (valjci, guma, cilindri). Vlaženje Ryobimatic, sa sistemom Technotrans Alpha d. Alco-free sistem. Detektor duplog tabaka i bočnog registra. Hromirani cilindri. Static eleminator. Puder aparat Grafix Digital 3000. Bušač ploče. Formati papira, max: 788x600, min.: 297x210 mm. Površina pod štampom 765x580 mm. Debljine materijala 0,04 - 0,6 mm. Brzina max: 15.000 otisaka/čas. Pripadajući alati i kompletna dokumentacija. Bez oštećenja na cilindrima i zupčanicima. U vrlo dobrom stanju, test u proizvodnji moguć. Slike dostupne. Lokacija EU. Cena: 87.000 EUR LOT.

- Ryobi 754+L   Petobojni ofset formata B2 (53x75 cm), sa lak jedinicom. Sistem 5/0. God. proizvodnje 2008. Odštampala 43 mil. Oprema: Pult PCS-G. Dijagonalno šenkanje (Coocking). Alcolor vlaženje sa sistemom Alpha.d Technotrans. Poluautomatska zamena ploča. Sva automatska pranja. Coater. Lithocoat Aqueous. IR sušač. Puder aparat. Visko izlaganje. U veoma dobrom stanju, test u radu moguć. Slike dostupne. Lokacija EU. Cena: 153.000 EUR LOT.


 

Ofset mašine - Ryobi

Ofset mašine - Adast Dominant

                                                                     - 21. Decembar 2019 -

- Adast Dominant 726 P   Dvobojni ofset formata C2 (48x66 cm). Godina proizvodnje 1997. Odštampala 54 mio. Kontrola Inkdot. Vlaženje alkoholno sa Technotrans hlađenjem. Perfektor (2/0-1/1). Puder aparat Printax. Visoko izlaganje. Slike dostupne. Lokacija EU. Cena: 11.000 EUR LOT.

- Adast Dominant 747   Četvorobojni ofset formata A2 (485 x 660). Sistem 4/0 (bez perfektora). Odštampala 61 mil. otisaka. Komande preko "Touch Screen".  Daljinska kontrola "Adacontrol Junior" bojanika i registara. Dijagonalno upasivanje otiska ("coocking"). Poluautomatsko stezanje štamparskih ploča. Alkoholno vlaženje Adacontrol. Sistem hlađenja i cirklacije Technotrans. Puder aparat Grafix Digital. Test u proizvodnji moguć. Slike dostupne. Lokacija EU. Cena: 59.000 EUR LOT.

- Adast Dominant 757 P  Petobojni ofset formata A2 (485 x 660). God. proizvodnje 2004. Perfektor (1/4-5/0). Odštampala 60 mil. otisaka. Komande preko "Touch Screen".  Daljinska kontrola "Adacontrol Junior" bojanika i registara. Dijagonalno upasivanje otiska ("coocking"). Poluautomatsko utezanje štamparskih ploča. Alkoholno vlaženje Adacontrol. Sistem hlađenja i cirklacije Technotrans. Automatsko pranje valjaka i gume. IR sušač. Simco jonizator. Puder aparat Grafix Digital. Test u proizvodnji moguć. Slike dostupne. Lokacija EU. Cena: 65.000 EUR LOT.

- Adast Dominant 847 LZ  Četvorobojni ofset formata B2 (520x740 mm) plus Lak jedinica. Linijski sistem štampe (4/0), bez perfektora. God. proizvodnje 2007. Odštampala 40 mil. otisaka. Oprema: Pult Adacontrol III (CIP 3, PPF format), Touch screen na 15" monitoru, Kontrolni sistem Omron, Vlaženje Adamatic sa Bottcher valjcima, Sistem hlađenja i cirkulacije MGE sa automatskim doziranjem alkoholnog rastvora, Suber blue na cilindrima, Simco jonizator, Puder aparat Grafix Digital, Visoko izlaganje. Debiljna matrijala max. 0,5; gramature materijala 30-380 gr/m2. Brzina max. 12.000 otisaka/h. Bez oštećenja. U dobrom stanju, u proizvodnji, test u radu moguć. Slike i video dostupni. Lokacija EU. Cena: 66.500 EUR LOT.


Ofset mašine - Adast Dominant

Ofset mašine - Komori

                                                          - 21. Decembar 2019. -

- Komori L 420  Četvorobojni ofset formata B3 (35,5x52 cm). Godina proizvodnje 2008. Odštampala 15 mil. otisaka. Sistem 4/0 (bez perfektora). PQC - Kontrolni panel na izlaganju (upravljanje bojom, vlaženjem, registrima i šenkanjem). KPC - Poluautomatska zamena ploča. Sva automatska pranja (valjci, guma, druk).  Alkoholno vlaženje Komorimatic sa sistemom Technotrans alpha.d.  Puder aparat.  Test u radu moguć. Slike dostupne. Lokacija EU. Cena: 92.500 EUR LOT.Ofset mašine - Komori

Ofset mašine - Sakurai Oliver

                                                               -21. Decembar 2019. -

- Sakurai Oliver 272 EP II  Format 520 x x720 mm. God. proizvodnje 1996. Broj otisakak 52 mil. SPC  (Poluautomatsko ubacivanje ploča.). Pomeranje cilindara preko „touch screen“. Alkoholno vlaženje, sa sistemom hlađenja i cirkulacije Perfektor (2/0-1/1). Puder aparat. Nisko izlaganje. Pripadajuća dokumentacija i alati.  Test u radu moguć. Lokacija: Hrvatska. Cena: 15.000 EUR LOT.

- Sakurai Oliver 575 SD  Petobojni ofset formata B2 (765x600 mm). Straight (5/0), bez perfektora. God. proizvodnje 2005. Odštampala 46 mil. otisaka. Oprema: Pult SCC II (boja i registri), SAS (Sakurai Auto Set), SPC (Sakurai semiautomatic plate change), Alkoholno vlaženje Olivermatic, Automatsko pranje valjka i gume, IR sušač, Svi hromirani cilindri, Dupli dijametri potisnih i transfer cilindara. Puder aparat. Visoko izlaganje. Pripadajući alati i dokumentacija. U dobrom stanju, test u radu moguć. Lokacija EU. Slike dostupne. Cena: 94.500 EUR LOT.


Ofset mašine - Sakurai Oliver

Ofset mašine - KBA

                                                              - 21. Decembar 2019. -

- KBA Performa 74-5+L   Petobojni ofset formata B2 (520x740mm) sa lak jedinicom. God. proizvodnje 2006. Odštampala 72 mil. otisaka. Pult GrafiControl. Cocking. Poseduje denzitometar Techkon. Interfejs CIP4. Poluautomatska zamena ploča. Vlaženje Aquados sa sistemom Technotrans. Varnish system Harris@Bruno. Grafix sušač. Grafix puder aparat. Dugačko izlaganje. Non-stop transport. Dejonizator Simco. Bušač ploče Bacher. Max. debljina materijala 0,6 mm. Max. brzina 13.000 otiska/h. Test u proizvodnji moguć. Lokacija: EU. Cena: 66.500 EUR LOT.

- KBA Rapida 75-4+L ALV2  Četvorobojni ofset formta B2 (530x750mm). Linijski sistem (4/0), bez perfektora. God. proizvodnje 2008. Odštampala 83 mil. otisaka. Oprema: Pult Grafi Control sa touch screen; Dijagonalni registar; SAPC (polu-automatska zamena ploča). Kontrola temperature boje; Automatska pranja; Jonizator Simco; Lak jedinica sa anilox valjcima (Chambered ductor blade); IR sušač Grafix; Puder aparat Grafix; Produženo izlaganje. U 2013 god. je KBA izvršila remont ulagajućeg i izlagajućeg aparata, a u 2018 god. generalni remont, sa zamenom novih grajfera. Lokacija EU. Test u radu moguć. Slike dostupne. Cena: 134.000 EUR, na licu mesta.


Ofset mašine - KBA

Ofset mašine - Miller

                                                             - 21. Decembar 2019. -

- Miller TP 74-2  Dvobojni ofset formata B2 (520x740 mm). Godina proizvodnje 1987. Vlaženje klasično (višeri). Perfektor (1/1-2/0). Puder aparat. Visoko ulaganje i izlaganje. Test u proizvodnji moguć. Slike dostupne. Lokacija Srbija. Cena: 7.500 EUR ExSite.


Ofset mašine - Miller

Eko solvent printeri ROLAND

                                                                        - 21. Decembar 2019. -

Eko solventni štampač Roland SP-540 i

Mašina je polovna, u odličnom stanju. Savršena mašina za svaki studio, štampariju, foto radnju, jednostavno, brzo i kvalitetno kreiranje lepih aplikacija, nalepnica, banera, displeja, obeležavanja, majica, podne i autografike.

Opis:

- 1,37m PRINT&CUT sa DX4 glavama, izuzetan kvalitet štampe;

- Rezolucija 1440 dpi i ROLAND ”inteligance pass control” bez bendinga;

- Konfiguracije CMYK;

- Brzina štampe: hi-speed 8mkv/sat, standard 5 m2/sat, hi-qual 2m2/sat;

- Refil sistem sa Eko solvent bojom cena otiska od 0,9 EUR/m2.

- Brza mrežna konekcija: Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, automatic switching);

- ROLAND VersaWork RIP server softver je besplatan;

- U odličnom stanju, dve nove glave

- Garancija, puštanje u rad, instalacija i obuka uključeni u cenu.

- CENA: 6.200 eur + pdv.  


Eko solventni štampač Roland SP-540V 

Mašina je polovna, u odličnom stanju. Savršena mašina za svaki studio, štampariju, foto radnju, jednostavno, brzo i kvalitetno kreiranje lepih aplikacija, nalepnica, banera, displeja, obeležavanja, majica, podne i autografike.

Opis:

- PRINT&CUT sa DX4 glavama, izuzetan kvalitet štampe

- Max širina štampe 1346mm

- Rezolucija 1440dpi

- Konfiguracije CMYK

- Brzina štampe: do 8mkv/sat

- Refil sistem sa Eko solvent bojom cena otiska od 0,9E/mkv

- Sila rezanja: od 30 do 300g

- Brza mrežna konekcija: Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, automa0tic switching)

- Gratis sistem za namotavanje

- U ceni mašine sadržani isporuka, puštanje u rad, obuka i instalacija

- CENA: 5.500 EUR + PDV

 


Eko solvent printeri ROLAND

Štanc mašine

                                                                   - 21. Decembar 2019. -

- Zaklopna štanc mašina Rabolini Imperia    Format A1 (610x880 mm). Mehaničko kvačilo. U veoma dobrom stanju, test u proizvodnji moguć. Slike dostupne. Lokacija Srbija. Cena: 6.300 EUR LOT.

- Automatska štanc mašina  Poligraph KAMA SK .   God. proizvod.: 1968. Max. format: 590 x 785 mm; Min. format: 300 x 430 mm. Automatski transport tabaka. Centralno podmazivanje. Težina: cca 5,1 t.  Reparirana 2015 god. Test u radu moguć. Lokacija: BiH. Slike dostupne. Cena: 7.000 EUR LOT.

- Automatska mašina za štancovanje TMZ, model Unicutter 5002.    Format mašine: max.: 65x92 cm; min.: 32x32 cm. Godina proizvodnje: cca 1988. Max. brzina: 5.000 otisaka/sat. Pritisak: max. 150 t. Slike dostupne. Test u proizvodnji moguć.  Lokacija: EU. Cena: 18.000 EUR LOT.

- Automatska mašina za štancovanje TMZ, model Unicutter 6000.    Format mašine: max.: 74x105 cm; min.: 45x45 cm. Godina proizvodnje: 1990. Triplex debljina max.: 3mm; valoviti karton debljina max: 7mm. Slike dostupne. Test u proizvodnji moguć.  Lokacija: EU. Cena: 25.500 EUR LOT.

- Automatska štanc mašina Kama TS 102    God. proizvodnje 2002. Format B1 (720x1020 mm). Automatski transport materijala. Brzina 4.000 tabaka/h. Štancuje karton debljine 1,8 mm. U proizvodnji, test u radu moguć. Slike dostupne. Lokacija EU. Cena:  51.000 EUR EXW.

- Zaklopna štanc mašina Erba TITAN 3 , format A0 (120 x x80 cm).  Godina proizvodnje 1980. Mehaničko kvačilo. Dva rama za alat. Pripadajući ključevi i alati. Test u radu moguć. Prekontrolisana i očišćena. Slike i video dostupni. Lokacija: Italija. Slike i video dostupni. Cena:  8.500 EUR LOT.

- Zaklopna štanc mašina Tosi Arena  Format 100x140 cm.  God. proizvodnje 1978. Elektromehaničko kvačilo. Komandni pult. Centralno podmazivanje. Pripadajući alati i dokumentacija.  Test u radu moguć. Slike dostupne. Lokacija EU. Cena: 13.500 EUR LOT.

- Automatska štanc mašina  BOBST SP 102 E II     God. proizvodnje 1998. Poseduje stanicu sa izbijačima. Max. pritisak 250 t. Max. brzina: 7.500 tab./h. Debljine materijala: max.: 2000 gr/m², min.: 80  gr/m². Formati: max.: 1020x720 mm; min: 400x350 mm. Non stop ulaganje i izlaganje. U proizvodnji, test u radu moguć. Slike i video dostupni. Lokacija EU. Cena: 122.000 EUR LOT.
Štanc mašine

Tipo cilindri

                                                                             - 21. Decembar 2019. -

- KBA Condor cilindar    Format B1 (702x1020 mm). God. proizvodnje 1972. Generalno repariran 2001. Max. debljina materijala 600 gr/m2, max. brzina 4.000 otisaka/čas. Pripadajući alati i dokumentacija. Test u radu moguć. Slike i video dostupni. Lokacija: EU. Cena: 9.800 EUR LOT. Tipo cilindri

Noževi za sečenje materijala

                                                                              - 21. Decembar 2019. -

Adast Maxima 80    Automatska presa, sa periskopom, dva sečiva. Test u radu moguć. Slika dostupna. Lokacija: Srbija. Cena: 800 EUR LOT.

- Wohlenberg 107.   Stariji model, poseduje foto ćelije, vazdušni jastuk. Ispravan, test moguć. tri rezervna sečiva. Slike dostupne. Lokacija: Srbija. Cena: 1.300 EUR LOT.

- Wohlenberg 115  God. proizvodnje 2001. Programi, vazdušni jastuk, foto ćelije. Sečivo na mašini plus dva rezervna sečiva. Pripadajući alati i dokumentacija. Ispravan, test u radu moguć. Slika dostupna. Lokacija EU. Cena: 18.500 EUR LOT. 


Noževi za sečenje materijala