Lager lista mašina

Ofset masine - HEIDELBERG

                                                                          - 17. februar 2021. -

- Heidelberg SM 52-2      Dvobojni ofset formata B3 (37x52 cm). God. proizvodnje 2006. Odštampala 28 mil. otisaka. Sistem 2/0 (bez okretača).  CP Tronic. Autoplate. Sva automatska pranja (valjci, guma, cilindri). Vlaženje Alcolor. Puder aparat. Hromirani cilindri. Test u proizvodnji moguć. Lokacija  EU. Cena:  27.000 EUR LOT.

- Heidelberg Printmaster 52-4   Četvorobojni ofset formata B3 (360x520 mm). Sistem 4/0. God. 2003. Odštampala 43 mil. otisaka. Komandni pult. Sistem brze zamene ploča. Vlaženje DDS. Sistem hlađenja i cirkulacije Technotrans. Puder aparat. Debljine materijala 0,03-0,4 mm. Brzina max. 8000 otisaka/h. Prvi vlasnik, servis radio isključivo Heidelberg. U dobrom stanju, test u proizvodnji moguć Lokacija EU. Cena: 39.500 EUR LOT. 

Heidelberg SM 74-1   Jednobojni ofset formata B2 (52x74 cm.) God. proizvodnje 2002. Semi autoplate. Vlaženje Alcolor, sa sistemom hlađenja. Sva automatska pranja. Slike dostupne. Lokacija EU. Cena: 33.500 EUR LOT.

- Heidelberg SM 74-2     Dvobojni ofset formata B2 (52x74cm). God. proizvodnje 1996. Odštampala 58 mil. otisaka. Sistem 2/0 (nema perfektor). Poseduje: CP Tronic. Preset. Vlaženje Alcolor, sa Baldwin hlađenjem i cirkulacijom. Autoplate. Sva automatska pranja. Puder aparat. Test u radu moguć. Lokacija:  EU. Slike dostupne. Cena: 31.000 EUR LOT.

- Heidelberg SM 74-2 P    Dvobojni ofset formata B2 (52x74cm). God. proizvodnje 2001. Odštampala 88 mil. otisaka. Perfektor (2/0-1/1). Oprema: CPC 1-04, CP Tronic. Denzitometar X-Rite. Preset. Autoplate. Vlaženje Alcolor. Sva automatska pranja (valjci, guma, druk). Puder aparat. U izuzetno dobrom stanju, test u radu moguć. Lokacija: EU. Slike dostupne. Cena: 58.000  EUR LOT.

- Heidelberg SM 74-2     Dvobojni ofset formata B2 (53x74cm). God. proizvodnje 2015. Odštampala 22 mil. otisaka. Sistem 2/0 (nema perfektor). Poseduje: CP Tronic. Preset. Ručno podešavanje bojanika. Vlaženje Alcolor, sa Technotrans hlađenjem i cirkulacijom. Autoplate. Sva automatska pranja (valjci, guma, druk). Puder aparat. Test u radu moguć. U izuzetno dobrom stanju. Lokacija: EU. Slike dostupne. Cena: 108.000  EUR LOT.

- Heidelberg SM 74-2 H    Dvobojni osfet formata B2 (52x74cm). God. proizvodnje 1997. Odštampala 76 mil. otisaka. Oprema: CP Tronic, Autoplate, Vlaženje Alcolor sa sistemom Baldwin. Puder aparat Alphatronic 200. Visoko izlaganje. Bušač ploče. U proizvodnji, test u radu moguć. Neophodno čišćenje. Slike i video dostupni. Lokacija EU. Cena:  37.000 EUR LOT.

- Heidelberg SM 74-4 P    Četvorobojni ofset formata B2 (520x740 mm). God. proizvodnje 1995. Odštampala 91 mil. otisaka. Perfektor (4/0-2/2). Oprema: CPC 1-04, CP Tronic, Preset, Autoplate. Vlaženje Alcolor.  Hlađenje i cirkulacija Technotrans. Automatski sistemi pranja. Puder aparat. Nisko izlaganje. Slike dostupne. Lokacija EU. Cena: 62.000 EUR LOT.

- Heidelberg SM 74-5 H    Petobojni ofset, formata B2 (520x740mm). Streight (5/0), bez perfektora. God. proizvodnje 2001. Odštampala 101 mil. Poseduje: CP 2000. Autoplate. Preset. Kontrola temperature bojenih valjka. Sva automatska pranja. Vlaženje Alcolor. Sistem Technotrans. IR sušač Dry Star 2000 + sušač vrelim vazduhom. Puder aparat Grafix. Visoko izlaganje. U dobrom optičkom i tehničkom stanju. Bez oštećenja na cilindrima i zupčanicima. Test u radu moguć. Slike dostupne. Lokacija: EU. Cena: 145.000 EUR LOT.

- Heidelberg SM 102-4-P3+L    Četvorobojni ofset formata B1 (720x1020 mm) sa Lak jedinicom. Godina proizvodnje 2005. Odštampala 190 mil. otisaka. Poseduje: CP 2000, Autoplate, Alcosmart, Technotrans, Anti-static Eltex, Sva automatska pranja. Visoko izlaganje. Lak jedinicu, IR sušač, Air Cabinet, AirStar Pro, Air cooled, Powder Spray Betatronic 100. Perfektor (4/0-2/2). Mašina u proizvodnji, test u radu moguć. Slike dostupne. Lokacija: EU. Cena: 192.000 EUR LOT.

- Heidelberg CD 102-4    Četvorobojni ofset formata B1. (72x102 cm) Godina proizvodnje 2012. Odštampao 153 mil. otisaka. Oprema: Prinect Press Center. Preset. Autoplate. Kontrola temperature valjaka. Vlaženje:  Alcolor Vario sa sistemom AlcoSmart. Sva automatska pranja (Clean Star). Centralni kabiner Air Star. AirTransfer Sistem sa trostrukim dijametrom transfer cilindara. Kabinet za vazdušno hlađenje. Non-stop izlaganje. Puder aparat. Bez oštećenja na cilindrima. U proizvodnji, test u radu moguć. Cena: 389.000 EUR LOT.

- Heidelberg CD 102-5 LC    Petobojna ofset mašina formata B1 sa lak jedinicom Chamber Doctor Blade. God. proizvodnje 2001. Odštampala svega 113 mil. otisaka. Oprema: CP 2000, Spectrophotometer "IntelliTrax", CIP 3. Polu automatsko uzimanje ploča. Sva tri automatska sistema pranja (valjci, guma, druk). Kontola temperature valjaka uređaja za bojenje. Vlaženje Alcolor. Hlađenje i cirkulacija Technotrans. Sušač IR ComCon. Lak jedinica Tresu Chamber Doctor Blade sa dva sistema Anilox valjaka 10/22 CM3/M2. Puder aparat Weko. Prvi interdek UV između 5 verka i lak jedinice. IST sučač UV sa 3 lampe. Bez oštećenja na cilindrima i zupčanicima. U veoma dobrom stanju. U proizvodnji, test u radu moguć. Lokacija: EU. Cena: 385.000 EUR LOT.

- Heidelberg CD 102-6 LX     Šestobojni ofset formata B1, sa lak jedinicom. God. proizvodnje 2007. Odštampala 179 mil. otisaka. Oprema: CP 2000, Autoplate, Vlaženje Alcolor, Sistem hlađenja i cirkulacije Technotrans, Preset, ScrollStar, CoatingStar, Sva automatska pranja, IR sušač, puder aparat Weko, Produženo izlaganje. Brzina: 15.000 otisaka/h. Debljine materijala 0,03-1 mm. Bez oštećenja na cilindrima i zupčanicima. U dobrom stanju, potpuno ispravna, u proizvodnji, test u radu moguć. Slike i video dostupni. Lokacija EU. Cena: 543.000 EUR LOT.

Ofset masine - HEIDELBERG

Ofset mašine - MAN Roland

                                                                     - 17. februar 2021. -

- Roland 202 TOB     Dvobojni ofset formata B2 (52x72cm). Sivi model. Godina proizvodnje 1993. Odštampala 24 miliona otisaka. Pult RCI II. Vakuumske trake i bočna mera. Vlaženje Rolandmatic. Edelman hlađenje. Hromirani cilindri. Puder aparat Weko. Poseduje četiri izlagajuće letve. Slike dostupne. Lokacija EU. Cena: 15.500 EUR LOT.

- Roland 302 P    Dvobojni ofset formata B2 (530x740 mm). God. proizvodnje 1995. Odštampala 62 mil. otisaka. Perfektor (2/0-1/1). Oprema: RCI, Preset, Elektronska bočna kontrola registra. Vlaženje Rolandmatic. Sistem Technotrans. CPL (poluautomatska zamena ploča). Automatsko pranje valjaka, Automatsko pranje gume, Automatsko pranje cilindra. Antistatik uređaj. Puder aparat Grafix Hitronic. Visoko izlaganje. Max. brina štampe 2/0: 15.000 otisaka/h. Max. brzina štampe 1/1: 13.000 otisaka/h. Debljina materijala: 0,04-0,6 mm. Pripadajući alati i dokumentacija. Bez oštećenja na cilindrima i zupčanicima. U dobroj optičkoj i tehničkoj kondiciji. Test u radu moguć. Slike i video dostupni. Lokacija Srbija. Cena: 29.000 EUR LOT.

- Roland Favorit RVF Ob   Četvorobojni ofset formata B2 (72x52cm). God. proizvodnje 1980. Ser. No.: 616. Odštampala 133 mil. otisaka. Perfektor (4/0-2/2). Klasično vlaženje. Puder aparat. Visoko izlaganje. U proizvodnji, test u radu moguć. Lokacija Srbija. Slike i video dostupni. Cena: 11.500 EUR LOT.

- Roland 304 OB P    Četvorobojni ofset formata B2 (520x740 mm). God. proizvodnje 2005. Odštampala 72 mil. otisaka. Perfektor (4/0-2/2). Oprema: RCI 2, Dijagonalni registar. Automatsko podešavanje formata. CPL (poluautomatsko ubacivanje ploča). Vlaženje: Rolandmatic. Sistem za hlađenje i cirkulaciju Technotrans. Svi automatski sistemi pranja (valjci, guma,druk). Puder aparat Grafix. Visoko izlaganje. U veoma dobrom stanju, u proizvodnji, test u radu moguć. Poseduje prateće alate i dokumentaciju. Slike dostupne. Lokacija: EU. Cena: 80.000 EUR ExSite.

- Roland 205 E   Petobojni ofset formata B2 (52x74 cm). Godina proizvodnje 2003.  Odštampala 55 mil. otisaka. Poseduje: Komandni pult RCI . Sistem brze zamene ploča. Vlaženje Rolandmatic. Hlađenje i cirkulacija Baldwin. Automatsko podešavanje formata i pritisaka. Automatsko pranje gume. Sistem 5/0 (bez perfektora).  Puder aparat Grafix. U dobrom stanju, test u radu moguć. Slike dostupne. Lokacija: EU. Cena: 72.000 EUR LOT.

- Roland 305 N   Četvorobojni ofset formata B2 (52x74 cm). God. proizvodnje 1999. Odštampala 114 mil. otisaka. Perfektor 1/4-5/0. Oprema: Pult RCI, CCI, Graphometronic registar, Preset, CPL (Poluautomatska zamena ploča). Vlaženje Rolandmatic. Automatski sistemi pranja. Peglač tabaka. U dobrom stanju. Bez oštećenja na cilindrima i zupčanicima. Slike i video dostupni.  Lokacija: Srbija. Demontirana i spremna za utovar. Dostupna odmah. Cena: 61.000 EUR LOT.

- Roland 504 OB+LX     Četvorobojni ofset formata B2 (520x740mm) sa lak jedinicom (Tresu). God. proizvodnje 2010. Uradila 96 mil. otisaka.  Sistem 5/0 (bez perfektora). Pult RCI. PPL (Polu-automatska zamena ploča), Resize. Vlaženje Rolandmatic, sa sistemom Technotrans. Automatska pranja valjaka i gume. Lak jedinica Chambered Doctor. IR Sušač (3 lampe) sa vrućim vazduhom. Stanica sa hladnim vazduhom. Puder aparat Grafix. Produženo izlaganje. Max. brzina: 15.000 otis./h. Poseduje prateće alate i dokumentaciju. Testiranje u radu moguće. Slike i video dostupni. Lokacija: EU. Cena: 197.000 EUR FCA.

- Roland 704   Četvorobojni ofset formata B1 (740x1040mm). God. proizvodnje 2002. Odštampala 130 mil. otisaka. Oprema: Pult RCI, Press manager, Grapho Metronic Tempcontrol, Preset (auto podešavanje formata), PPL (Autoplate), Sva automatska pranja (valjci, guma, druk). Vlaženje Rolandmatic. Technotrans hlađenje i cirkulacija. Puder aparat Graphix. Non-stop izlaganje. U dobrom stanju, u proizvodnji, test u radu moguć. Lokacija EU. Cena: 113.000 EUR LOT.


Ofset mašine - MAN Roland

Ofset mašine - KBA

                                                                    - 17. februar 2021. -

 - KBA Rapida 74-4 + LX     Četvorobojni ofset formata B2 (52x74 cm) sa lak jedinicom Anilox i produženim izlaganjem. God. proizvodnje 2001. Odštampala 74 mil. otisaka. Oprema: Pult Colortronic, CIP 3, Resize (Automatsko podešavanje formata i debljine materijala). Vlaženje Varidamp. Baldwin cirkulacija i hlađenje. Poluautomatska zamena ploča. Automatska pranja. Produženo izlaganje. Lak jedinica sa Chambers blade sistemom i Anolox valjcima. IR sušač Eltosch Dytronic. Puder aparat Weko AP 230. Brzina 15.000 otisaka/h. Lokacija EU. Slike dostupne. Cena 62.000 EUR LOT.


  

Ofset mašine - KBA

Ofset mašine - RYOBI

                                                          - 17. februar 2021. -


- Ryobi 524 GX    Četvorobojni ofset formata B3 (37x52 cm.) God. proizvodnje 2006. Odštampala svega 18 mil. otisaka. Sistem 4/0 (bez Perfektora). Oprema: Pult: PCS-G, PDS-E (Denziti kontrola), Resize (Automatsko podešavanje formata), S-APC (Poluautomatska zamena ploča). Vlaženje Ryobimatic sa sistemom hlađenja Technotrans. Svi automatski sistemi pranja (valjci, guma, druk). Puder aparat Grafix. Produženo izlaganje. Viskoko izlaganje. Debljina materijala: 0,04-0,6 mm. Brzina max 15.000 otisaka/h. U proizvodnji, test u radu moguć. Slike dostupne. Lokacija: EU. Cena: 62.000 EUR LOT.

- Ryobi 525 GX    Petobojni ofset formata B3 (37x52 cm.) God. proizvodnje 2007. Odštampala 28 mil. otisaka. Sisitem 5/0 (bez Perfektora). Oprema: Pult: PCS-H Off Press Controls, PDS-E (Denziti kontrola), Resize (Automatsko podešavanje formata), RPC (Poluautomatska zamena ploča). Vlaženje Ryobimatic sa sistemom hlađenja Technotrans. Automatski sistemi pranja. Puder aparat Grafix. Produženo izlaganje. Viskoko izlaganje. Debljina materijala: 0,04-0,6 mm. Brzina max 15.000 otisaka/h. U proizvodnji, test u radu moguć. Slike i video dostzupni. Lokacija: Evropa. Cena: 69.000 EUR LOT.

- Ryobi 784 E    Četvorobojni ofset formata B2+ (788x600 mm) God. proizvodnje 2005. Odštampala 78 mil. otisaka. Sistem 4/0 (bez perfektora). Oprema: Pult PCS, Semi RPC (polu-automatska zamena ploča), Dijagonalni registar, Automatska promena formata. Automatska pranja valjaka i guma. Vlaženje Ryobimatic, sa sistemom hlađenja Technotrans Alpha d. Hromirani cilindri. Puder aparat Grafix Digital. Pripadajući alati i kompletna dokumentacija. Bez oštećenja na cilindrima i zupčanicima. U dobrom stanju, test u proizvodnji moguć. Slike dostupne. Lokacija EU. Cena: 83.000 EUR LOT.

- Ryobi 755    Petobojni ofset formata B2 (780x600mm). God. proizvodnje 2006. Odštampala samo 19 mil. otisaka. Sistem 5/0 (bet okretača). Oprema: Pult PCS G, Dijegonalni registar (Coocking), Preset, Povezivanje: CIP 3, SAPC (Poluautomatska zamena ploča). Automatsko pranje valjaka i gume. Puder aparat GRAFIX Digital 3000. Visoko izlaganje. Štampa materijal debljine max. 0,6 mm. Brzina max.: 15.000 otis./čas. U veoma dobroj optičkoj i tehničkoj kondiciji. Bez oštećenja na cilindrima i zupčanicima. Slike i video dostupni. Lokacija  EU. Cena: 110.000 EUR LOT.


Ofset mašine - RYOBI

Ofset mašine - Adast

                                                               - 17. februar 2021. -

- Adast Dominant 547 B    Četvorobojni ofset formata B3 (38x52 cm.) God. proizvodnje 2007. Odštampala 17 mil. otisaka. Oprema: Komandni pult Adacontrol, CIP 3, Autoplate. Vlaženje Adamatic. Supreblue. Puder aparat Grafix Junior. Hromirani cilindri. Max. brzina 11.000 otisaka/h. Dimenzije: D 4.350 x Š 1.320 x V 1.760. Težina: 1,8 t. U proizvodnji, test u radu moguć. Lokacija EU. Slike dostupne. Cena: 31.000 EUR LOT.Ofset mašine - Adast

Ofset mašine - Miller

                                                             - 17. februar 2021. -

- Miller TP 74-2  Dvobojni ofset formata B2 (520x740 mm). Godina proizvodnje 1987. Vlaženje klasično (višeri). Perfektor (1/1-2/0). Puder aparat. Visoko ulaganje i izlaganje. Test u proizvodnji moguć. Slike dostupne. Lokacija Srbija. Cena: 6.500 EUR LOT.


Ofset mašine - Miller

Mašine za uštampavanje koverata.

                                                                   - 17. februar 2021. -

- Halm Super Jet, model JP-TWOD-6D     Dvobojna mašina za brzo uštampavanje koverata. Format štampe: max.: 230x325 mm, min. 82x108 mm. Brzina 30.000 kom/h. Poseduje savijač šloče. Pripadajući alati i dokumentacija. Lokacija EU. Slike dostupne. Cena: 7.000 EUR LOT.

- Roto Vac RP 718    Dvobojna ofset mašina za brzo uštampavanje koverata. Format: 457x508 mm. God. proizvodnje 1998. Može da štampa kao 2/0 ili 1/1. Alkoholno vlaženje sa frižiderom i cirkulacijom Royse.  Brzina: 35.000 (max 70.000 copy/h). Mašina je u proizvodnji, test moguć. Potpuno ispravna, redovno servisirana, reparirana 2012 god.  U odličnoj tehnickoj kondiciji. Slike dostupne.  Lokacija: Srbija. Cena: 11.000 EUR LOT.

Mašine za uštampavanje koverata.

Mašina za UV lakiranje

                                                                         - 17. februar 2021. -

Mašina za UV lakiranje "Tymi" model "Ustar-36".  Automatski transport materijala, format B1. Godina proizvodnje 2007.  Format min: 340x406 mm.; format max.: 800x1100 mm. Max. površina lakiranja 790x1090 mm.  Debljina materijala 80-600 gr/m². Max. brzina 5000 otisaka/h. Težina mašine 8,7 t. Poseduje tri UV lampe (3x9,7 kW), ukupne snage 29.1 kW. Max. potrošnja mašine 52,1 kW. Ergonomski i jednostavan dizajn. Robusna konstrukcija sa automatskim sistemom za podmazivanje. Mašina zadovoljava sve trenutne sigurnosne standarde, uz upozoravajuće signale i sigurnosne uređaje. Slike dostupne. Lokacija: Srbija. Cena: 21.000 EUR. Mašina za UV lakiranje

Tipo cilindri

                                                                   -17. februar 2021. -

- Cilidar Johannisburg 104 S    Cilindar za štancovanje formata B1 (720x1040 mm). God. proizvodnje 1971, potpuno remontovan 2017. Automatski transport tabaka. Max. brzina 3.500 štancovanja /h. Debljina materijala 54 – 400 g/m2. Dubina grajfera 10 mm. Poseduje pripadajuću dokumentaciju. Slike dostupne. Lokacija EU. Cena: 18.000 EUR LOT.

Cilindar Johannisberg 104 S + Sistem sa vrućom folijom (zlatotiskom)    Format B1 (720x1040 mm). Mašina je generalno reparirana, a 2003 god. je ugrađen nov FTP system sa zlatotiskom. Tri toplotne zone regulisane PLC uređajima. Tri osovine (špulne) sa vrućom folijom. Pripadajući alati i dokumentacija. U odličnom tehničkom i optičkom stanju. Test u radu moguć. Slike i video dostupni. Lokacija: EU. Cena:  27.000 EUR LOT.Tipo cilindri

Noževi

                                                                - 17. februar 2021. -

Maxima 80     Model MH 80-5  Automatska presa, periskop. rezervno sečivo. U dobrom stanju. Test u radu moguć.  Slika dostupna. Lokacija Srbija. Cena: 1.500 EUR LOT

- Wohlenberg 115  God. proizvodnje 2001. Programi, vazdušni jastuk, foto ćelije. Sečivo na mašini plus dva rezervna sečiva. Pripadajući alati i dokumentacija. Ispravan, test u radu moguć. Slika dostupna. Lokacija EU. Cena:  18.500 EUR LOT.

- Wohlenberg 137 MCS-2 TV.   Programi, vazdušni jastuk, foto ćelije. Test moguć. Slika moguća. Lokacija: EU. Cena:  2.900 EUR LOT.Noževi

Štanc mašine

                                                                         - 17. februar 2021. -

- Automatska štanc mašina  Bobst SP 900     Max. format 90x63 cm, min. format 35x29,5 cm. Max. brzina 5000 tabaka/h. Max. pritisak 180 t. Dimenzije mašine: 550x260x165 cm. Težina 8,6 t. Štancuje tripleks karton, „E“ i „B“ mikroval i sl. materijale. Visko izlaganje. Nema izbijače. U dobrom stanju, u proizvodnji, test u radu moguć. Slike i video dostupni. Lokacija: Balkan. Cena:  18.000 EUR LOT.

- Automatska štanc mašina BOBST SP 1260-E   God. proizvodnje 1970. Stanica sa izbijačima. Tehnički detalji: max. format 920 mm x 1260 mm; min. format: 350 mm x 500 mm; max. brzina 5000 tab./h. Max. pritisak 500 t. Test u radu moguć. Slike i video dostupni. Lokacija EU. Cena: 29.000 EUR ExSite.


Štanc mašine

Laminatori - plastificirke

                                                                        - 17. februar 2021. -

- Termo Laminator TAULER Printlam 75   God. proizvodnje 2007. Format 75x105 cm. Zemlja proizvođač: Španija.  Laminacija vrućim postupkom. Max format 750x1050; min. format: 200x200 mm. Temperatura pri laminaciji 140 stepeni Celzijusa. Debljina materijala 130-450 gr/m2. Težina cca 1.100 kg. Potrošnja 8,5 kW. PLC upravljački pogon. Rad mašine je preko pneumatskog sistema valjaka pod pritiskom.  Automatsko uvlačenje tabaka, preko glave pneumatskog punjača.  Automatska registracija dolazećeg tabaka sa kontrolom preklapanja narednog tabaka. Senzor na foto ćelije za zaustavljanje mašine u slučaju nestanka listova. Upravljanje brzine preko frekventnog regulatora. Sistem rezanja trimerom. Vrlo podesiv, kompaktan automatski rezni sistem. Marker-točak koji olakšava razdvajanje listova. Peglač tabaka radi lakšeg štosovanja i smanjenja škarta. (Decurling system.) Integrisana "Venturi" vakuumska pumpa. Bez oštećenja na hromiranom cilindru i gumenom valjku. Pripadajući alati i dokumentacija.  Slike i video dostupni. test u radu moguć. Lokacija: EU. Cena: 14.000 EUR LOT.

Laminatori - plastificirke